Rybářský řád pro sportovní rybolov

Přehled nejdůležitějších ustanovení a pravidel na rybníku


 • lov povolen na 2 pruty (možnost 3.prutů viz. ceník) s jedním háčkem s mikroprotihrotem
 • na rybníku se loví systémem chyť a pusť
 • lov ryb je povolen pouze s průběžnou montáží
 • zákaz používání pletených a šokových šňůr
 • zákaz používání srkaček a pevných montáží (samozásek)
 • povinná výbava: podběrák s rameni alespoň 90 cm, vyprošťovač háčků, vaničková podložka (minimální výška hran 15 cm) desinfekce - vše možno zapůjčit - viz ceník)
 • ryba musí být po ulovení a vyfocení neprodleně šetrným způsobem vrácena zpět do rybníku (jeseter se musí přidržet a rozplavat) ;u ryb nad 15 kg včetně vyzi velké je manipulace a focení povoleno pouze ve vodě!
 • zákaz krmení nevařených luštěnin či nevařené kukuřice
 • vnadění lze provádět pouze ze břehu – ručně, prakem, kobrou nebo raketou
 • povolení k lovu není přenosné na druhou osobu
 • každý rybář je povinen udržovat na svém místě a okolí pořádek a čistotu, své odpadky si odvážet a používat WC v areálu
 • parkování vozidel výhradně na vymezeném parkoviště
 • návštěvy na rybníku pouze se svolením správce objektu!
 • při lovu musí rybář být přítomen u prutů
 • rozdělávání ohně je povoleno jen na místech k tomu určených. Je přísně zakázáno jakékoli sekání a lámání porostu v okolí rybníka
 • každý účastník si svoje odpadky odváží s sebou
 • Lov dravců povolen pouze od 15.10. do 31.12. ; Metoda lovu dravců: 1 háček - živá nebo mrtvá ryba. Přívlač zakázána!

Provozovatel nenese odpovědnost za škody na zdraví návštěvníků areálu, které si způsobili vlastní neopatrností, přeceněním svých schopností, fyzických možností, či porušením tohoto řádu. Provozovatel ze stejných důvodů neodpovídá ani za případnou smrt návštěvníka areálu. Každý návštěvník areálu zodpovídá za své vlastní věci. Ty je povinen zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení, či poškození, včetně předmětů uložených, či odložených v zaparkovaných vozidlech.